Categories

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có gì đặc biệt?

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có gì đặc biệt?

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ bàn về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tại Nghị định này có khá nhiều điểm đặc biệt. Bạn có thể điểm qua những điều đặc biệt của Nghị định ngay dưới đây.

Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 19/11/2010 có gì đặc biệt?

Nghị định 69/2009/NĐ-CP do chính phủ ban hành

Nghị định 69/2009/NĐ-CP do chính phủ ban hành

Nghị định 69 2009 thuvienphapluat do Chính phủ ban hành hội tụ những điểm đặc biệt, cụ thể như sau:

  • Nghị định có đến 3 chương, 51 điều bàn về việc bổ sung quy hoạch sử dụng, thu hồi, bồi thường các sản phẩm bất động sản và tái định cư.
  • Nghị định thể hiện những quy định cụ thể trong quy hoạch sử dụng đất; giá đất; bồi thường hỗ trợ, tái định cư; trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất.
  • Thông tư hướng dẫn nghị định 69 2009 NĐ CP được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2009 còn đưa ra cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giúp người dân hiểu rõ hơn về nghị định.

Xem thêm thông tin dự án swan park ở đâu? có tiện ích nổi bật gì? Tất cả đều được tổng hợp chi tiết tại hệ sinh thái bất động sản meeyland.

So sánh nghị định số 69/2009/NĐ-CP và nghị định số 69/2019/NĐ-CP

Nghị định 69/2019/NĐ-CP được chính phủ cho ra đời 

Nghị định 69/2019/NĐ-CP được chính phủ cho ra đời

Nghị định 69/2019/NĐ-CP ra đời sau nghị định năm 2009. Tuy nhiên, giữa hai nghị định này hội tụ những điểm khác biệt nhau. Bạn có thể đưa ra những so sánh sau đây để nắm bắt.

  • Nghị định 69/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT trong khi đó Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
  • Nghị định năm 2019 chỉ có 19 điều khoản, trong khi đó nghị định năm 2009 có đến 51 điều khoản, 5 mục và 3 chương.
  • Tất cả các Nghị định đều được thủ tướng ký kết và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các nghị định đều thể hiện việc sử dụng tài sản bất động sản

Các nghị định đều thể hiện việc sử dụng tài sản bất động sản

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP giúp người dân năm bắt rõ hơn về các quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những điều khoản được thể hiện cụ thể, chi tiết, đơn giản nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu tài sản và chính phủ.

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://cuasatphilong.com/

Do đó, bạn cần tham khảo chi tiết các nghị định do chính phủ ban hành liên quan đến sở hữu tài sản để nắm bắt. Nếu có bất cứ điều gì còn thắc mắc về các nghị định chính phủ đưa ra hãy liên hệ bất động sản MeeyLand để nắm bắt.

​​​​​​​

Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *