Categories

Giáo trình Pháp luật đại cương – Chương 1-2284. Giáo trình Pháp luật đại cương
Tác giả: ThS. Nguyễn Triều Hoa
Nhà xuất bản: GIAO THÔNG VẬN TẢI – 2006
Người đọc: Ngọc Diễm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm về nhà nước
2. Vai trò và chức năng của nhà nước
3. Các kiểu và các hình thức nhà nước trong lịch sử
4. Bộ máy nhà nước
Chương 2: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Bản chất và chức năng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
2. Bộ máy nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT
1. Bản chất của pháp luật
2. Kiểu pháp luật và hình thức pháp luật
3. Bản chất và vai tro của pháp luật nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Chương 4: QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Khái quát
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật
3. Phương thức thể hiện quy phạm pháp luật
Chương 5: HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
1. Khái niệm, đặc điểm và các nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
Chương 6: QUAN HỆ PHÁP LUẬT.
1. Khái niệm
2. Cấu thành của quan hệ pháp luật
3. Sự kiện quan hệ pháp lý
Chương 7: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT — VI PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
1. Thực hiện pháp luật
2. Vi phạm pháp luật
3. Trách nhiệm pháp lý
Chương 8. PHÁP CHẾ
1. Khái niệm
2. Yêu cầu cơ bản của pháp chế
3. Tăng cường pháp chế
Chương 9. Ý THỨC PHÁP LUẬT – ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
1. Ý thức pháp luật
2. Điều chỉnh pháp luật
Chương 10. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
1. Khái quát về hệ thống pháp luật
2. Vài nét về quá trình xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật việt nam
3. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật việt nam
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://cuasatphilong.com

Xem thêm bài viết khác: https://cuasatphilong.com/phap-luat/

Article Categories:
Pháp Luật

Comments

 • Slide đầy đủ môn pháp luật đại cương cho những bạn học tập, thi cử và làm bài thảo luận:
  Chương 1 và 2: http://123link.pw/fR5k39CN
  Chương 3: http://123link.pw/kyCR2lcU
  Chương 4: http://123link.pw/20FRR
  Chương 5: http://123link.pw/4Plh75
  Chương 6: http://123link.pw/Lhi6y9q
  Chương 7: http://123link.pw/h9ntVHY
  Luật phòng chống tham nhũng: http://123link.pw/t1DvE7
  Nội dung hiến pháp cơ bản năm 2013: http://123link.pw/6frb

  huy nguyễn quang May 9, 2020 9:51 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *